Category: भूमे गाउँपालिका

स्थानीयबासीको भरपूर साथ र सहयोग रहँदै आएको छ: वडा अध्यक्ष बुढा

८ जेठ ,काठमाडाैं।  नेपालमा संघीयताको अभ्यास भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १ वर्ष....

विकास र समृद्धिको लागी अहोरात्र खटिरहेका छाैं: वडा अध्यक्ष बुढा

१५ माघ, काठमाडाैं । नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने  साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को....

शिक्षालाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर काम गर्दौ वडा अध्यक्ष बुढा

१५ माघ,काठमाडाैं ।  नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट....

चौर्तफी विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेर अघि बढ्दै वडा अध्यक्ष पुन मगर

१३ माघ,काठमाडाैं । नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट गा.वि.स.को....

वडामा अहोरात्र खटिरहेका छाैं: अध्यक्ष रोका

माघ,काठमाडाैं । पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिकाहरु मध्ये एक स्थानीय तह हो नेपालको लुम्बिनी प्रदेश....

चौर्तफी विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै वडा अध्यक्ष बुढा

४ असाेज, काठमाडाैं ।  नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको....

चाैतर्फि विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै वडा अध्यक्ष बुढा

१२ माघ,काठमाडाैं ।  नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट....

वडाकाे बाटाे बिस्तार गर्दै अध्यक्ष बुढा

 ११माघ, काठमाडाैं ।  नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट....

शिक्षालाई पहिलो प्रथामिकतामा राखेर काम गर्दै वडा अध्यक्ष बुढा

११माघ, काठमाडाैं ।   नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट....

नमुना वडा स्थापित गर्न अहोरात्र खटिरहेको छु :अध्यक्ष बुढा

११ माघ, काठमाडाैं।  नेपालको लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्व) जिल्लामा पर्ने भूमे गाउँपालिकामा साविकका महत, काँक्री, मोराबाङ, काँडा, चुनबाङ गरी ५ गा.वि.स.हरु र साविकको रुकुमकोट....